Hjem


Din Partner på Sveis

Kvalitet og forutsigbarhet i alle ledd

Kunder

De største kundene er:

- Oljeselskaper-landanlegg (onshore)

- Prosessindustri

- Berg- og smelteverk

- Forsvaret

- Industribedrifter.

NAMEK AS er landets ledende produsent av store tanker og siloer.


Telefon 76 95 03 40 / Mobil 91 73 26 37


Geografisk marked

Bedriftens geografiske marked er Norge, inklusive Svalbard.NAMEK AS

er en mekanisk verkstedbedrift,

spesialist på sveiste konstruksjoner.

VÅR SERVICE


NAMEK AS

konstruerer og leverer etter kundens spesifikasjoner eller etter ferdige tegninger.


NAMEK AS

utfører oppdragene iht. avtalt pris, kvalitet og til riktig tid.


NAMEK AS

har solid erfaring som leverandør til industrien.

Bedriften har dyktige medarbeidere som har løst mange krevende oppgaver.


NAMEK AS

legger vekt på å opptre korrekt med fleksibilitet og samarbeidsvilje overfor kunder og øvrige forretningsforbindelser.

Kontakt oss


Adresse:     Narvik havn v/ Nordkaia

Post:           Postboks 563 - 8507 Narvik

Telefon:      (+47) 917 32637

Email:          firmapost@namek.no

dag@namek.no

jts@namek.no

Om Namek


Organisasjonsnummer NO 966 938 862 MVA


Bankgiro   4520 06 06721


                         www.namek.no


ÅPNINGSTIDER


Mandag - Fredag:    07:00 - 15:00