Om Oss

NAMEK AS er landets ledende produsent av store tanker og siloer.


Telefon 76 95 03 40 / Mobil 91 73 26 37


Om Oss


Generelt

Namek AS er en mekanisk verkstedbedrift med solide tradisjoner. Bedriften er lokalisert ved Narvik Havn og er tilknyttet vei, kai og jernbane. Bedriften eies hovedsaklig av de ansatte. Aksjekapitalen er på kr 340.000,-


Personell

Bedriften har totalt 16 ansatte, egen konstruksjonsavdeling med edb utstyr og programvare for 3D konstruksjon (Autodesk Inventor - AutoCad), programmering og styring av produksjonsprosesser.

De fleste av bedriftens produksjonsarbeidere er fagarbeidere med gyldige sveisesertifikater.

Regnskap føres av separat regnskapskontor.


Bygninger

Bedriften har en verkstedhall på 800 m2 (20 x 40 meter, ny 1997) dekket av to traverskraner med ca. 6,5 meter løftehøyde og 10 + 12 tonn løftekapasitet.

Maskineringshall i eget bygg.


Kontor og sosiale rom i eget bygg.


Konstruksjon

Til konstruksjon og tegning benyttes alltid siste utgave av AutoCad, AutoDesk Mechanical Desktop og Inventor.

For programmering/ styring av skjærebordet, som er koblet online til DAK-systemet, benyttes programpakken NC-polaris.


Verksted

Hovedkomponentene i produksjonsutstyret i verkstedet består av

  • Knekkepresse (220 tonn x 3 m)
  • Skjærebord (4 x 8 m)
  • Platevals (20 mm x 3 m)
  • Profilvals
  • Sveisekran (5 x 5m)
  • Bor og Freseverk
  • Fres og Dreiebenker


Namek sveiser de fleste materialer.

Bedriften har mobilkran, lift og biler for personell- og varetransport, samt ulike typer montasjeutstyr.


Maskineringstjenester, overflatebehandling, etc. utføres av oss eller våre samarbeidspartnere.

Kontakt oss


Adresse:     Narvik havn v/ Nordkaia

Post:           Postboks 563 - 8507 Narvik

Telefon:      (+47) 917 32637

Email:          firmapost@namek.no

dag@namek.no

jts@namek.no

Om Namek


Organisasjonsnummer NO 966 938 862 MVA


Bankgiro   4520 06 06721


                         www.namek.no


ÅPNINGSTIDER


Mandag - Fredag:    07:00 - 15:00